SEO optimizacija provedena je.

Optimizirane su glavne ključne riječi koje pokrivaju djelatnosti kojima se bavi tvrtka Cerno 1 d.o.o. U kratkom periodu od 2-3 mjeseca su ostvareni dobri rezultati, dok se konačni cilj ostvario nakon 5-6 mjeseci o početka optimizacije. SEO optimizacija je bila provedena u dva koraka – ON-PAGE i OFF-PAGE SEO.